3. 1. Marko orokorra

marko1kz

 

Oinarrizko konpetentziak curriculumean jasota eta horien integrazioa eginda, berariaz azpimarratu beharko lirateke ezinbestekotzat hartzen diren ikaskuntzak, planteamendu integratzaile bat eginez eta eskuratutako jakintzen aplikazioa xedetzat hartuta. Oinarrizko konpetentziak lantzeko, hezkuntza-sistemako ikasketei norabide jakin bat eman behar zaie, ikasleek jarduteko modu anitz balia ditzaten eta egoera berriei aurre egiteko, eta hauei erantzuna emateko, ahalmena eskura dezaten. Bestaldetik, oinarrizko konpetentzien garapena sustatu nahi duen planteamendua honetan, ebaluazioak prestakuntza, prozesua eta osotasuna ebaluatu behar ditu eta ikasleak dituen beharretara egokitu behar da.

Lan guzti hau, modu sistematikoan landu behar da ikastetxe guztietan, arlo, ikasgai eta eremu guztietan; ziklo eta eta ikasmaila guztietan, ikastetxe taldeak, aurrez antolatutako eta planifikatutako jardueren bidez.

1. SAIOA

Ikaskuntza aktiboa bultzatzeko metodologia

2. SAIOA

Arazo-egoerak eta unitate didaktikoak

3. SAIOA

Ebaluazioak konpetentzien inguruko markoan